Vježbaonica hrvatskoga jezika – prevodimo s razumijevanjem | H70

Predavači:
dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Milica Mihaljević

30. rujna 2022.
online (Zoom)

Cilj

  • odgovoriti na jezična i pravopisna pitanja koja nisu obuhvaćena priručnicima
  • naučiti postupati s novotvorenicama i novim nazivima
  • utvrditi pravopisna pravila za kratice, grafikone, dijagrame, slike itd.
  • naučiti obratiti pozornost na elemente na kojima prijevod „zapinje” i prevoditi više u duhu hrvatskoga jezika

O radionici

Zamišljena je kao razmjena iskustava i mišljenja između stručnjakinja za hrvatski jezik iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i dugogodišnjih lektorica te prevoditelja koji s hrvatskim jezikom rade svakodnevno. Iako prevoditelji uglavnom vrlo dobro poznaju pravopis i jezične priručnike, postoje problemi i dvojbe u jeziku o kojima je najbolje posavjetovati se sa stručnjacima. Upravo su to mjesta na koja ćemo se usmjeriti na ovoj radionici.

U izlaganju će se analizirati problemi do kojih dolazi pri doslovnome prevođenju na svim jezičnim razinama te zamke u koje prevoditelj može upasti pri takvome prevođenju na hrvatski jezik. Posebna će se pozornost posvetiti pravopisnoj razini (veliko i malo početno slovo, dijagrami, grafikoni i slike, uspravno nabrajanje), leksičkoj razini (posebno preuzimanju ili prevođenju novotvorenica / novih naziva, npr. nazivlja povezanoga s pandemijom bolesti COVID-19, nazivlja spolne/rodne ravnopravnosti) i uporabnoj razini (kad se upotrebljavaju muški a kad ženski mocijski parnjaci, kako oslovljavamo ženu u poslovnoj komunikaciji, kako izbjeći nazive koji mogu biti uvredljivi pojedinoj skupini  govornika). Važna je djelatnost Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje davanje jezičnih savjeta tvrtkama i pojedincima, pa će se analizirati i neka pitanja koja su nam postavljali korisnici.

Kome je namijenjena

Radionica je namijenjena svim prevoditeljima koji svakodnevno prevode na hrvatski jezik.

Plan rada

Vrijeme Opis
8:55

prijava sudionika

9:00

pozdravna riječ organizatora i predstavljanje predavačica i sudionika

9:15
  • pravopisna razina (veliko i malo početno slovo, dijagrami, grafikoni i slike, uspravno nabrajanje)
  • leksička razina (prevođenje novotvorenica / novih naziva, npr. nazivlja povezanoga s pandemijom bolesti COVID-19)
10:45

stanka za ☕

11:15
  • leksička razina (nazivlje spolne/rodne ravnopravnosti)
  • uporabna razina (kad se upotrebljavaju muški a kad ženski mocijski parnjaci, kako oslovljavamo ženu u poslovnoj komunikaciji, kako izbjeći nazive koji mogu biti uvredljivi pojedinoj skupini  govornika)
12:45

pozdravna riječ, pitanja i komentari

O predavačima

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Njezin je znanstveni interes u prvome redu usmjeren na hrvatski standardni jezik, terminologiju, normativistiku, leksikologiju i leksikografiju. Autorica je samostalnih knjiga Hrvatsko računalno nazivlje (1993.), Terminološki priručnik (1998.) i Kako se na hrvatskome kaže WWW – kroatistički pogled na svijet računala (2003.). U suautorstvu je napisala Hrvatski jezični savjetnik (1999.), Školski rječnik hrvatskoga jezika (2012.), udžbenike, vježbenice i priručnike za gimnaziju i strukovne škole Hrvatski jezik 4 (1999., 2001.) te knjige Normativnost i višefunkcionalnost na hrvatskome jeziku (2005.), Publicistički funkcionalni stil (2009.), Jezični savjeti (2010.), Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja (2012.), Hrvatski terminološki priručnik (2012.), Hrvatski pravopis (2013.), Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika (2013.), Hrvatski na maturi (2014.), Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala (2014.), Arhivistički rječnik (2015), 555 jezičnih savjeta (2016.), Prvi školski pravopis (2016.), Hrvatsku školsku gramatiku (2017., 2019.). Sa suautorima Školskoga rječnika hrvatskoga jezika dobitnica je nagrade Grada Zagreba (2013.), sa suautorima Hrvatskoga pravopisa dobitnica je nagrade Ivan Filipović (2014.), sa suautorima Maloga školskog pravopisa dobitnica je nagrade Ivan Filipović (2017.), sa suautoricom Školske gramatike hrvatskoga jezika dobitnica je nagrade Ivan Filipović (2018.), a sa suautorima Povijesti hrvatskoga jezika dobitnica je nagrade Grada Zagreba (2021.). Suurednica je časopisa Hrvatski jezik i članica uredništva časopisa Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta. Kao vanjska suradnica predavala je na Hrvatskim studijima, Učiteljskome fakultetu, Filozofskome fakultetu te Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Voditeljica je projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA, suvoditeljica je projekata Muško i žensko u hrvatskome jeziku i Religijski pravopis (s Lanom Hudeček) i suradnica na projektima Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i Hrvatski jezik u Europskoj uniji.

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja hrvatski standardni jezik, normativistika, leksikologija, terminologija i leksikografija, jezik poslovne komunikacije, jezik medija te povijest jezika. Autorica je mnogih knjiga i radova s tih područja. Suatorica je i suurednica temeljnih normativnih priručnika: Hrvatskoga jezičnog savjetnika (1999.), Školskoga rječnika hrvatskoga jezika (2012.),  Hrvatskoga pravopisa (2013.) te  suautorica Hrvatske školske gramatike (2017.). Voditeljica je projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik te (s Milicom Mihaljević) projekata Religijski pravopis i Muško i žensko u hrvatskome jeziku. Suradnica je na projektima Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena i Hrvatski jezik u Europskoj uniji. Od 2007. do 2013. bila je voditeljica projekta MZO-a Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik, na kojemu je izrađen Školski rječnik hrvatskoga jezika. Članica je međunarodnoga terminološkoga povjerenstva Terminology  Commission under ICSS, Organizacijskoga odbora skupa Hrvatski sintaktički dani te Savjeta za jezik i govor HRT-a. Sudjelovala je ili sudjeluje na nekoliko međunarodnih projekata. Dobitnica je ovih nagrada: Nagrade Dr. Ivan Šreter za promicanje hrvatske jezične kulture (2012.), te sa suautorima dviju Nagrada Grada Zagreba (za Školski rječnik hrvatskoga jezika 2013. i Povijest hrvatskoga jezika 2021.), triju Nagrada Hrvatskoga sabora Ivan Filipović (za Hrvatski pravopis 2014., za Prvi školski pravopis 2017. te za Hrvatsku školsku gramatiku 2018.).

O organizatoru

Naši seminari mjesto su usvajanja praktičnih znanja i vještina, razmjene iskustava i stvaranja poslovnih, ali i prijateljskih veza. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumice, ili nešto što vas posebno zanima u vezi s ovim seminarom? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!