Relativizacija slobode: tipovi sintaktičko-semantičkih veza riječi i njihova uloga u kvaliteti prijevoda | S5H

Predavači:
dr. sc. Anita Peti-Stantić red. prof.

12. 11. 2021.
online (Zoom)

Bacate li pogled, loptu, đir, mamac ili rukavicu, i u kakvoj vezi stoje te riječi? Možete li baciti pogled na svoj prijevod i u vezama između riječi prepoznati prostor za poboljšanje? Upravo nam je to cilj na ovoj radionici za prevoditelje!

Cilj

  • naučiti prepoznati tipove sintaktičko-semantičkih veza riječi i razumjeti njihovu ulogu u kvaliteti teksta
  • na praktičnim primjerima naučiti poboljšati svoje prijevode

O radionici

Ova je radionica više od „klasične“ jezične radionice za prevoditelje, ona ima za cilj zaroniti dublje u jezik i pronaći ona svojstva teksta koja ga čine čitljivijim, prirodnijim i protočnijim te na konkretnim primjerima pokazati kako se već dobar prijevod može učiniti još boljim.

Veliko nam je zadovoljstvo što će nas u ovu temu uvesti prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić!

Radionica će se sastojati od dva dijela – prvi će biti kraći, predavački, a drugi praktični, tj. rad s primjerima.

U prvom će se dijelu protumačiti vrste veze među riječima zasnovanima na sintaktičkim i semantičkim obilježjima. Te veze treba promatrati na kontinuumu između relativno slobodnih (kao što su uglavnom veze između pridjeva i imenica) i čvrsto vezanih (kao što su frazemi). Posebna će se pažnja posvetiti pojmu stalnih veza riječi, načinima njihova oblikovanja, njihovoj jezičnoj (ne)pravilnosti i prihvaćenosti.

U drugom će se dijelu na praktičnim primjerima tipa od pružiti ruku do pružiti podršku, od baciti loptu do baciti đir, od imati prijatelja do imati dlake na jeziku, od osnovati udrugu do osnovati joint venture, govoriti o tome kako se snaći u jezičnom svijetu u koji svakodnevno ne ulaze samo novi termini, nego nastaju i nove veze riječi. Taj će dio biti organiziran u obliku rasprave i vježbi s upućivanjem na relevantne priručnike i druge izvore kojima si prevoditelj može pomoći u odluci.

Kome je namijenjena

Radionica je namijenjena svim prevoditeljima bez obzira na iskustvo i jezike koje prevode.

Plan rada

Vrijeme Opis
17:00

prijava sudionika, pozdravna riječ organizatora, predstavljanje predavača i sudionika

17:15

početak radionice – kratki teorijski pregled i rad na primjerima

18:45

stanka

19:00

drugi dio radionice – rad na primjerima i rasprava

20:30

završetak radionice – završna riječ organizatora

O predavačima

Anita Peti-Stantić rođena je u Virovitici, a u Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu, a onda i Filozofski fakultet. Magistrirala je na Sveučilištu Yale, a poslijediplomski studij je nastavila na Sveučilištu u Beču. Doktorirala je na kraju u Zagrebu 2002. godine.

Redovita je profesorica južnoslavenskih jezika i poredbene lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Katedre za slovenski jezik i književnost. Napisala je nekoliko znanstvenih monografija, nekoliko desetaka znanstvenih članaka, veliki slovensko-hrvatski rječnik i, nedavno, popularnoznanstvenu knjigu Čitanjem do (spo)razumijevanja: Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu osim slovenističkih i psiholingvističkih kolegija godinama vodi kolegij za prevoditelje pod naslovom Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika.

Tijekom svojih boravaka u Americi kao Fulbrightova stipendistica i kao znanstvena suradnica uglavnom je vrijeme provodila u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tufts gdje se družila s profesorom Rayem Jackendoffom baveći se projektom hijerarhije gramatičkih struktura.

Prevodi sa slovenskog i engleskog, beletristiku i znanstvene tekstove, a pokrenula je i godinama vodila biblioteku za mlade Krijesnica u izdavačkoj kući Golden Marketing te biblioteku za mlade Arboretum Electa u izdavačkoj kući Algoritam.

Od 2015. je godine voditeljica radne skupine u okviru COST akcije IS1401 unutar koje se, u pet podskupina, istraživači iz 27 zemalja bave istraživanjem razvojnih vidova čitalačke pismenosti i čitalačke kompetencije. U tom je svojstvu održala više plenarnih i pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama, a u okviru projekta HRZZ Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture, koji vodi od 2017. godine organizirala je istraživanje konkretnosti, predočivosti, dobi usvajanja i relativne čestoće 6000 riječi koje je rezultiralo Hrvatskom psiholingvističkom bazom. U suradnji sa savjetnicima iz Agencije za odgoj i obrazovanje organizirala je niz radionica o podučavanju vokabulara i struktura teksta, a ta će se suradnja nastaviti i u budućnosti.

U stvarnom životu i dobro i bolje dijeli s Mirtom, Ljudevitom, Vedranom i Goranom, a u virtualnom obitava na adresi anita.peti-stantic@ffzg.hr.

O organizatoru

Naši seminari mjesto su gdje se usvajaju praktična znanja i vještine, razmjenjuju iskustva i stvaraju poslovne, ali i prijateljske veze. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumica ili nešto što vas posebno zanima vezano uz ovaj seminar? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!