Pravopis i pravogovor: izabrane teme | H68

Predavači:
dr. sc. Marko Alerić izv. prof.

8. 10. 2021.
online (Zoom)

Poznavanje pravopisne i pravogovorne norme pokazatelj je ne samo naše obrazovanosti nego i želje i nastojanja za tim da naši govoreni i pisani tekstovi onima kojima su namijenjeni budu razumljivi i jasni kako bi im njihovo razumijevanje bilo lako i jednoznačno!

Cilj

  • uvježbati izgovor, čitanje i označavanje naglasaka
  • osvijestiti razlikovnu ulogu zareza
  • praksom i teorijom poboljšati način komunikacije

O radionici

Norma standardnoga jezika općenito, pa tako i pravopisna i pravogovorna, pokazuje postojanje uređenog  jezika koji služi kao komunikacijsko sredstvo šire jezične zajednice. Suprotno nekim mišljenjima upravo je postojanje norme, njezino pridržavanje i mogućnost njezina upoznavanja putem obrazovnog sustava jamstvo uspješnosti komunikacije koja se odvija u široj jezičnoj zajednici.

Iako nam je to ponekad teško prihvatiti, pravopisna i pravogovorna pravila olakšavaju nam komunikaciju, iznimno složen, zahtjevan proces, i čine je jednoznačnijom i sigurnijom. Bez postojanja norme standardnoga jezika bili bismo u opasnosti od različitog tumačenja sadržaja, npr. riječi, rečenica i tekstova, što bi dovelo do brojnih problema u komunikaciji i onemogućilo njezinu svrhu – uspješan prijenos poruke od pošiljatelja primatelju.

Ova radionica bit će posvećena izabranim temama iz pravopisa i pravogovora. Teme će biti obrađene na teorijskoj i praktičnoj razini, što znači da će biti objašnjena pravila i na primjerima pokazana njihova primjena u govorenoj i pisanoj praksi.

Iz pravopisa će biti obrađeno značenje i upotreba zareza. Na teorijskoj razini polaznici će biti upoznati s pravopisnim pravilima o upotrebi zareza koja je predavač prilagodio i pojednostavnio kako bi se mogla bolje razumjeti i lakše usvojiti. Na praktičnoj razini polaznici će zajedno s predavačem komentirati primjenu pravila u pisanju zareza na većem broju primjera.

Iz pravogovora će biti obrađeno značenje, izgovor, čitanje i označavanje naglasaka. Najprije će polaznici biti upoznati s vrednotama govorenoga jezika koje se ostvaruju u naglasku (intonacijom, intenzitetom i trajanjem). Svaki naglasak bit će izgovoren i opisan. Na većem broju primjera polaznici će uvježbati izgovor, čitanje i označavanje naglasaka u skladu s osnovnim pravilima.

Kome je namijenjena

Radionica je namijenjena prevoditeljima, jezičarima i ostalima koji žele naučiti više o hrvatskom jeziku.

Plan rada

Vrijeme Opis
8:55

prijava sudionika na Zoom

9:00

pozdravna riječ organizatora i predstavljanje predavača i sudionika

9:15
  • uvod u pravopisna i pravogovorna pravila
  • važnost norme standardnoga jezika
  • rad na primjerima
10:45

stanka

10:55
  • razlikovna uloga zareza
  • rad na primjerima
12:30

stanka

13:00
  • značenje, čitanje i označavanje naglasaka
  • rad na primjerima
14:30

završna riječ organizatora i najava sljedećeg seminara

O predavačima

Dr. sc. Marko Alerić rođen je 20. lipnja 1970. u Zagrebu. Godine 1995. diplomirao je na studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2001. magistrirao na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike, 2009. doktorirao iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja: filologije, grane: kroatistike.

Potkraj 1995. zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak, 2001. izabran je u zvanje asistenta, godine 2009. u zvanje višeg asistenta, godine 2011. u zvanje docenta, a godine 2017. u zvanje izvanrednog profesora. Od listopada 2016. do listopada 2017. obnašatelj je dužnosti prodekana za nastavu i studente na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Održavao je predavanja i seminare iz kolegija Teorija jezika, Hrvatski standardni jezik, Metodika nastave hrvatskoga jezika, Pravogovor u nastavi, Naglasci  u hrvatskom jeziku, Jezično-stilske vježbe (Govoreno i pisano izražavanje), Normativna gramatika u nastavi, Teorija i praksa jezičnih odstupanja.

U Službi za prevođenje Europskoga parlamenta u Luksemburgu održao je dvodnevna predavanja i radionice u lipnju 2012., a u veljači 2013. nekoliko predavanja i radionica u Službi za prevođenje Europskog suda za ljudska prava.

Stručni je suradnik Hrvatske radio-televizije. Od jeseni 2006. stalni je stručni suradnik u emisiji Radio Sljemena „Hrvatski naš svagdašnji“.

U časopisu „Odvjetnik“ Hrvatske odvjetničke komore redovito objavljuje kolumnu „Hrvatski za odvjetnike“.

O organizatoru

Naši seminari mjesto su gdje se usvajaju praktična znanja i vještine, razmjenjuju iskustva i stvaraju poslovne, ali i prijateljske veze. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumica ili nešto što vas posebno zanima o ovom seminaru? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!