Polisemija, sinonimija i lažni prijatelji u jeziku prava – usporedni prikaz hrvatsko-engleski | E94

Predavači:
Ivana Bendow, prof.

9. 10. 2020.
Trinom, Strojarska 24

Pristupiti engleskom pravnom tekstu neopremljen sviješću o visokoj zastupljenosti polisemije u propisima, sudskim odlukama i akademskim radovima izvorno pisanim na engleskom jeziku ravno je, figurativno govoreći, autogolu (ili „pucnju u nogu“, kako se „a shot in the foot“ u novije vrijeme prevodi). O tome svjedoče mnogi pogrešni prijevodi višeznačnih riječi i izraza na koje nailazimo u pravnim tekstovima prevedenim na hrvatski jezik.

Cilj

  • Upozoriti na česte pogreške i osvijestiti probleme
  • Vježbati na primjerima iz prakse
  • Pronaći rješenja za česte izazove

O radionici

Iako je, u usporedbi s engleskim, polisemija mnogo manje zastupljena u hrvatskom jeziku, o njoj ipak valja voditi računa kod prijevoda pravnih tekstova na engleski.

Čest kamen spoticanja prevoditelja su i lažni prijatelji, čijem je sirenskom zovu doista ponekad teško odoljeti, kako u svakodnevnom tako i u pravnom diskursu. Je li, primjerice, „material evidence“ materijalni dokaz? Je li subjektivno pravo „subjective right“?

Kad je riječ o sinonimiji, ona ne predstavlja neposrednu opasnost za prevoditelja engleskog teksta na hrvatski, ali je za prevoditelja u obrnutom smjeru itekako korisno da zna da na raspolaganju ima više od jedne opcije. U hrvatskom, primjerice, za vrstu odluke žalbenog suda koju zovemo ukidanje presude imamo na raspolaganju samo tu jednu sintagmu. U engleskom imamo izbor (to reverse a judgment, to overturn a judgment, to quash a judgment, to set aside a judgment).

Usporedni prikaz pritajenih opasnosti (višeznačne riječi i lažni prijatelji)  i otvorenih mogućnosti (sinonimi) započet ćemo imenicom „construction“ i pridruženim joj glagolom, pridjevom i prilogom. Na samo toj jednoj porodici riječi moguće je prikazati sve tri jezične pojave kojima ćemo se baviti.

Radionicu ćemo nastaviti analizom velikog broja primjera ostvarenih u javno dostupnoj prijevodnoj i leksikografskoj praksi.

Kome je namijenjena

Radionica je namijenjena svim prevoditeljima engleskog jezika koji se u svakodnevnom radu susreću s prijevodima pravne tematike i koji žele usavršiti svoje prevođenje.

Plan rada

Vrijeme Opis
8:45

Prijava sudionika

9:00

Pozdravna riječ organizatora i predstavljanje predavača i sudionika

9:15

Prvi blok: višeznačne riječi, lažni prijatelji i sinonimi – analiza primjera i zadaci

10:45

Stanka za kavu

11:00

Drugi blok: višeznačne riječi, lažni prijatelji i sinonimi – analiza primjera i zadaci

12:30

Stanka za ručak

13:30

Treći blok: višeznačne riječi, lažni prijatelji i sinonimi – analiza primjera i zadaci

15:00

Anketa Programskog odbora, podjela potvrda o sudjelovanju i popisa sudionika

15:15

Završna riječ organizatora i najava sljedećeg seminara

O predavačima

Ivana Bendow dugogodišnji je predavač općeg, poslovnog i pravnog engleskog jezika u poduzećima i ustanovama u Zagrebu (Pliva, Hrvatski sabor, Vjesnik, Hina, Ericsson-Tesla, Erste banka) i autor dvaju dvojezičnih frazeoloških rječnika, englesko-hrvatskog i hrvatsko-engleskog, u izdanju Školske knjige.

Engleski i talijanski jezik diplomirala je 1974. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Metodiku nastave jezika usavršavala je na tečajevima u Velikoj Britaniji, a postdiplomski studij profesionalnog pisanja (novinarstvo, esejistika, tehničko pismo) pohađala je u Sjedinjenim Državama. (University of Massachussetts, 1994-96). Znanja iz područja leksikografije usavršavala je na radionici Europskog udruženja leksikografa (Barcelona, 2008). Sastavlja hrvatsko-engleski kolokacijski rječnik prava. U časopisu Odvjetnik objavljuje redoviti prilog pod nazivom Kolokacije u jeziku prava. Živjela je i radila u Bostonu, Beču i Frankfurtu.

O organizatoru

Naši seminari mjesto su usvajanja praktičnih znanja i vještina, razmjene iskustava i stvaranja poslovnih, ali i prijateljskih veza. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumice, ili nešto što vas posebno zanima u vezi s ovim seminarom? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!