Prijevod je prijevod. IIi?

Integrići Blog

Mnogo je zabluda u vezi s prevođenjem: od toga da taj proces znači jednostavnu zamjenu riječi jednoga jezika njihovim ekvivalentima u drugom jeziku, do toga da se njime uspješno mogu baviti i ne-lingvisti koji poznaju makar osnove nekog jezika.

Jedna je od pogrešnih predodžbi i ona o unificiranom obliku prijevoda kojim se, uz eventualni dodatak kakvog pečata, mogu obuhvatiti sve vrste tekstova – od diploma, prijepisa ocjena i certifkata, preko financijskih izvještaja i pravnih tekstova, do visokostručnih tekstova u primjerice strogo određenim područjima medicinske specijalizacije ili tehnike i tehnologije.

Međutim, kako proces prevođenja nije automatska reprodukcija istoga sadržaja na nekom drugom jeziku, takvo je poimanje prijevoda sasvim pogrešno.

Prevoditelj za početak mora dobro istražiti temu kojom se bavi izvorni tekst, ovladati terminologijom kako bi je mogao pravilno upotrijebiti, kao i iskoristiti svoje kreativne sposobnosti za sastavljanje praktički novog teksta u duhu ciljnog jezika, bio on jezik struke ili jednostavno način izražavanja svojstven tome jeziku.

Neke vrste prijevoda zahtijevaju i nekakav oblik potvrđivanja njihove valjanosti s obzirom na to da nije riječ o izvornom tekstu, kao što su primjerice prijevodi s ovjerom sudskog tumača.

Imajući sve to na umu i u želji da pojasnimo razlike u zahtjevnosti različitih vrsta prijevoda, slijedi popis tipova tekstova koji se najčešće prevode:

Opći prijevodi – najjednostavniji su za prevođenje s obzirom na to da se u njima ne upotrebljava složena terminologija, a jezik kojim su pisani relativno je jednostavan i lako razumljiv. Koji su to tekstovi? Primjerice, pisma, tekst na web stranici koji predstavlja neki hotel…

Književno prevođenje – obuvaća pjesme, drame, romane i ostale književne vrste. Iznimno je zahtjevno jer prevoditelj, uz glavno značenje, treba prevesti i druga, suptilnija značenja, elemente izvorne kulture, rimu, osjećaje, humor i slične sastavnice jednog književnog djela. U suprotnome – izgubljenost u prijevodu često bude očita i najneiskusnijim čitateljima. Treba stvoriti novo književno djelo, u prijevodu, i pritom ostati nenametljiv i emulirati autora.

Pravni prijevodi – u ovu skupinu spadaju prijevodi ugovora, statuta, sporazuma, zakona i propisa, odnosno pravnih tekstova koji gotovo uvijek uz prijevod zahtijevaju i ovjeru. Takvi složeni tekstovi povjeravaju se pravnim stručnjacima (poput pravnika lingvista) koji jako dobro razumiju pravni sustav kulture iz koje se prevodi kao i onaj kulture u koju se prevodi. Ključan  element ovakve vrste prevođenja je tumačenje, kojem se ne smije pristupiti olako jer o tumačenju, iza kojeg stoji sudski tumač svojim pečatom i potpisom, ovisi značenje i primjena pravnih tekstova.

Prijevodi administrativnih tekstova – administrativni tekstovi dio su svakodnevnog poslovanja organizacija, raznoraznih institucija i javne uprave, a s potonjom se možda i najviše povezuju. Bilo da je riječ o prijepisu diploma, raznoraznih certifikata ili prijevodu pravilnika, često je neophodno potvrditi valjanost prevedenog teksta ovjerom sudskog tumača.

Prijevodi medicinskih tekstova – iako ne zatijevaju ovjeru poput pravnih tekstovima, slični su im s obzirom na to da i najmanja pogreška pri tumačenju može imati dalekosežne i katastrofalne posljedice. Stoga je nužno da na njima rade stručnjaci koji imaju znanja ili iskustva (a najbolje i jedno i drugo) u usko specijaliziranim područjima te koja mogu primijeniti pri primjerice prevođenju uputa za uporabu lijekova ili medicinske opreme, stručne literature ili akademskih radova.

Tehnički prijevodi – širokog su spektra; sve od opisivanja inovacija u željezničkom prometu, preko smišljanja neologizama za nove proizvode informacijskih tehnologija, do pisanja što razumljivijih uputa za rukovanje perilicom za rublje ubraja se u tehnički zahtjevne tipove teksta. Zbog složene terminologije iznimno ih je teško prevoditi. Bez osnovnog znanja iz područja građevine, inženjerstva, informacijskih tehnologija, strojarstva ili brodogradnje gotovo je nemoguće takvim tekstovima pristupiti s razumijevanjem, koje je iznimno važno za ispravno prenošenje značenja u ciljni jezik. Stoga je bitno moći se osloniti na iskusne i stručne prevoditelje.

Prijevodi u području ekonomije i financija – bilo da je riječ  o godišnjim financijskim izvještajima ili doktorskim disertacijama, jedno je sigurno: prevoditelj mora imati širok vokabular u ekonomsko-financijskoj sferi te bi trebao moći samouvjereno rabiti stručne termine. Konačni proizvod ne bi trebao zvučati strano publici kojoj je namijenjen, a koja je naviknuta na uporabu internacionalizama, kalkova, loših prijevoda ili jednostavno stranih riječi. Mora biti smislen i lako primjenjiv u poslovanju odnosno bilo kojem krugu djelovanja.

Nadamo se da smo vam ovom grubom podjelom uspjeli barem malo razjasniti proces prevođenja i zahtjevost različitih vrsta tekstova. No valja napomenuti da, osim o tipu teksta, odabir prevoditelja i sam proces uvelike ovisi i o specifičnoj situaciji i zahtjevima samih klijenata, osobito prilikom prijevoda tekstova osjetljivog sadržaja. Svakako je najvažnije utvrditi svrhu prijevoda, osigurati najbolje moguće prevoditelje za rad na projektu i u konačnici opravdati povjerenje klijenta.