Dvostruka lektura ili zašto ništa ne prepuštamo slučaju

Integrići Blog

Možda zvuči paradoksalno da prevođenjem teksta s izvornog na ciljni jezik postupak prevođenja nije niti približno gotov. Naime, on obuhvaća još najmanje dvije, a u našem slučaju često i tri faze. Riječ je naravno o lekturi, nakon koje prevoditelj ponovno dobiva svoj prijevod, ovog puta revidiran, te odlučuje prihvaća li ili odbacuje predložene preinake. Završnu riječ često ima sam prevoditelj, ali u svrhu održavanja visoke kvalitete prijevoda, u proces se uključuje i treći akter koji kontrolira kvalitetu. Ona ili on najčešće su izvorni govornici ciljnog jezika i, kao takvi, najveći dostupni autoriteti pri odabiru jednih rješenja nauštrb drugih. Kako je najvažnije što točnije prenijeti smisao i poruku izvornog teksta i na taj način dosljedno ispuniti zadaću koju je prevoditelju ili agenciji povjerio naručitelj prijevoda, često se prijevod daje na provjeru još jednom paru očiju. Razlozi za to su brojni, a ovdje ćemo navesti nekoliko najučestalijih grešaka koje se mogu potkrasti i najiskusnijim prevoditeljima:

  • Slovne pogreške poznatije kao zloglasni tipfeleri – događaju se svima, ali ključno je svesti ih na najmanju moguću mjeru. U tome nam svesrdno pomažu naši oprezni lektori, ali i rječnička sita i pravopisna provjera (tzv. spell-checking).
  • Pretjerana upotreba posvojnih zamjenica – vrlo je čest fenomen u prevođenju s engleskog jezika na hrvatski, u kojem se takve zamjenice ne koriste u tolikoj mjeri kao u engleskom. Stoga rezultat nerijetko bude nezgrapan prijevod prepun suvišnih zamjenica, koje ne doprinose ni većoj jasnoći ni tečnosti teksta.
  • Pretjerana upotreba velikih slova – osobito se u naslovima pri prevođenju s engleskog javljaju velika slova po uzoru na izvorni jezik.
  • Neslaganje glagolskih vremena – karakteristično je, primjerice, za prijevode s hrvatskog na engleski jezik. U našem jeziku nije neobično prelaziti iz jednog glagolskog vremena u drugo, a možda i treće, dok u engleskom jeziku takvi smjeli postupci nisu dobrodošli – u najboljem slučaju moraju biti vrlo opravdani.
  • Direktni prijevodi izraza i fraza koje su okamenjene u izvornome jeziku, ali nisu uobičajene u ciljnom jeziku, također su sklizak teren za mnoge prevoditelje (npr. best-ever – najbolje ikad, give someone credit – dati kome kredit). Upravo oni čitateljima ukazuju na to da je riječ o (ne baš uspješnom) prijevodu, a ne originalnom tekstu. Prilagodba ciljnom jeziku ključan je, iako često zanemaren, element izvrsnog prijevoda.
  • Krivo preneseno značenje koje potpuno mijenja sadržaj u prijevodu – lako promakne, ali upravo zato postoje mjere predostrožnosti: lektori, urednici, kontrolori kvalitete.
  • Lažni prijatelji – riječi koje su naizgled slične riječima u ciljnom jeziku, ali imaju sasvim drugačije značenje u izvornom jeziku (npr. eventually – eventualno, etiquette – etiketa, billion – bilijun itd.)

Istina je da pomna lektura i kontrola kvalitete teksta povisuje konačnu cijenu prijevoda, ali mu s druge strane nedvojbeno dodaje vrijednost koju čitatelji znaju prepoznati. Zato ne odustajemo od našeg modela rada i zahvalni smo svim kolegama i klijentima koji nas u tome podržavaju ukazivanjem svojeg povjerenja!