E11 Seminar - statistika i komentari

Ukupno 29 uredno popunjena anketna listića. Jeste li zadovoljni:

Rbr
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
29
0
000227
145/143
4.93
4.91
2.Predavanje
29
0
000326
145/142
4.90
3.Organizacija
29
0
000326
145/142
4.90

Komentari sudionika seminara:
(za komentar kliknite na ime sudionika)

Andrea Tkalčić Živković Ankica Zerec Irena Gizdavčić
Ljiljana Nevistić Melanija Habrun Nepotpisan
Nepotpisan Nepotpisan Nepotpisan
Nepotpisan Nina Štimac Tatjana Jakovljević
Veselka Rosić Vlatka PiršAna Keglović