H43 Seminar - statistika i komentari

Ukupno 12 uredno popunjena anketna listića. Jeste li zadovoljni:

Rbr
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
12
0
000111
60/59
4.92
4.94
2.Predavanje
12
0
000111
60/59
4.92
3.Organizacija
12
0
000012
60/60
5.00

Komentari sudionika seminara:
(za komentar kliknite na ime sudionika)

Ljiljana Nevistić
Marina Šoštar NepotpisanNepotpisan