E1 Seminar - statistika i komentari

Ukupno 19 uredno popunjena anketna listića. Jeste li zadovoljni:

Rbr
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
19
0
000118
95/94
4.95
4.89
2.Predavanje
19
0
000019
95/95
5.00
3.Organizacija
18
0
001314
90/85
4.72

Komentari sudionika seminara:
(za komentar kliknite na ime sudionika)

Ana Ratkovčić Andrea Gledić
Andrea Tkalčić-Živković Cecilija Knaffl Dadao Čakalo
Dijana Padežanin Irena Gizdavčić Ljiljana Čalić-Žmirić
Maja Zajšek-Vrhovac Mirela Škarica Nepotpisan
Nepotpisan Nepotpisan Nepotpisan
Nepotpisan Nina Štimac Paulina Pajić
Silvije Nosić Suzana JakopecVeronika Mišura