E33 Seminar - statistika i komentari

Ukupno 10 uredno popunjena anketna listića. Jeste li zadovoljni:

Rbr
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
10
0
000010
50/50
5.00
4.73
2.Predavanje
10
0
01027
50/45
4.50
3.Organizacija
10
0
00118
50/47
4.70

Komentari sudionika seminara:
(za komentar kliknite na ime sudionika)

Hrvoslava Šošić Jasminka Šturlić
Renata Borovac Smiljana Mihovilović MarinovićJelena Basač