IN23 Seminar - statistika i komentari

Ukupno 6 uredno popunjena anketna listića. Jeste li zadovoljni:

Rbr
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
6
0
00006
30/30
5.00
4.83
2.Predavanje
6
0
00024
30/28
4.67
3.Organizacija
6
0
00015
30/29
4.83

Komentari sudionika seminara:
(za komentar kliknite na ime sudionika)

Iva Kallay NepotpisanAna Horvatović