U12 Seminar - statistika i komentari

Ukupno 7 uredno popunjena anketna listića. Jeste li zadovoljni:

Rbr
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
7
0
00007
35/35
5.00
4.95
2.Predavanje
7
0
00007
35/35
5.00
3.Organizacija
7
0
00016
35/34
4.86

Komentari sudionika seminara:
(za komentar kliknite na ime sudionika)

Ana Irena Hudi Dijana Padežanin Jelena Marinović
Nepotpisan NepotpisanNepotpisan