H25 Seminar - statistika i komentari

Ukupno 7 uredno popunjena anketna listića. Jeste li zadovoljni:

Rbr
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
7
0
00025
35/33
4.71
4.57
2.Predavanje
7
0
00025
35/33
4.71
3.Organizacija
7
0
00214
35/30
4.29

Komentari sudionika seminara:
(za komentar kliknite na ime sudionika)

Nepotpisan Renata BorovacAlena Kalinić