E13/NJ3 Seminar - statistika i komentari

Ukupno 10 uredno popunjena anketna listića. Da li ste zadovoljni:

E13
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
10
0
00028
50/48
4.80
4.61
2.Predavanje
10
0
00127
50/46
4.60
3.Organizacija
9
0
00135
45/40
4.44


Ukupno 4 uredno popunjena anketna listića. Da li ste zadovoljni:

NJ3
Pitanje
DA
NE
Ocjena
Ukupno
Prosjek
Ocjena seminara
1
2
3
4
5
1.Tema
4
0
00013
20/19
4.75
4.83
2.Predavanje
4
0
00004
20/20
5.00
3.Organizacija
4
0
00013
20/19
4.75

Komentari sudionika seminara:
(za komentar kliknite na ime sudionika)

Dado Čakalo
Dubravka Đ. Nemec Ivona Grgurinović Jagoda Glagolić
Jenka Veltruski (NJ3) Marijana Jakovašić (NJ3) Nepotpisan (NJ3)
Nepotpisan Željko VukojaMarija Vuković (NJ3)