PREVODITELJSTVO

jesen 2014
10.12.2014  E71 Uloga terminologije u pravnom prevođenju
dr. sci. Martina Bajčić, Pravni fakultet, Rijeka

događanja ,  statistika i komentari               
05.12.2014  H47 Izgradnja kompetencije prevoditelja za 21. stoljeće - vještina redakture strojnog prijevoda
dr. sci. Nataša Pavlović, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
19.11.2014  H45 Lokalizacija softvera, informatičke dokumentacije i internetskih stranica
mr. sci. Tomislav Stojanov, IHJJ, Zagreb
Gost: dr. sci. Milica Mihaljević, IHJJ, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
12.11.2014  H46 Razvoj komunikacijske kompetencije na hrvatskome jeziku
dr. sci. Katarina Aladrović, Učiteljski fakultet, Zagreb,

događanja ,  statistika i komentari               
06.11.2014  NJ24 Prevođenje unutar germanskog pravnog kruga
dr. sci. Dragica Bukovčan, Policijska akademija, Zagreb
Gost: mr. sci. Marko Bratković, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
29.10.2014  E69 Prijevodi iz medicine i farmakologije – je li terminologija najvažnija?
Stela Vazdar prof., Vebacta prof d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
24.09.2014  IN29 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije – TRADOS 2014*
mr. sci. Damir Pavuna, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2014
12.06.2014  E67 Osnove prava Europske unije – nakon Lisabonskog ugovora
dr. sci. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
21.05.2014  H44 Gramatičke lekcije - radionica
dr. sci. Marko Alerić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
17.05.2014  U15E Simultano prevođenje – radionica*
Nataša Mance, mag. univ. spec. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
07.05.2014  E68U Konsekutivno prevođenje govora – vježbe
Lidija Šimunić Mesić, mag. univ. spec., Ured predsjednika, Zagreb
Gost: Dejana Rebernik, Hrvatska narodna banka, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
26.03.2014  H43 Prevoditeljski problemi u jeziku poslovne komunikacije
dr. sci. Lana Hudeček, IHJJ, Zagreb
Gost: dr. sci. Milica Mihaljević, IHJJ, Zagreb
Snježana Rodek prof. Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
12.03.2014  IN28 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije – TRADOS 2014*
mr. sc. Damir Pavuna,Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2013
12.12.2013  U14E Simultano prevođenje – radionica*
Nataša Mance, mag. univ. spec. Zagrebačka škola za menadžment i turizam

događanja ,  statistika i komentari               
27.11.2013  E66 Korpusi kao terminološki i jezični materijali
Dr. sc. Milica Gačić, Učiteljski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
14.11.2013  IN27 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – radionica TRADOS 2011/2014
Mr. sc. Damir Pavuna, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
31.10.2013  H41 Jedinstveni pravopis hrvatskoga jezika
Dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Kristian Lewis, IHJJ, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
16.10.2013  NJ22U Konsekutivno prevođenje razgovora – Gesprächsdolmetschen
Vesna Ivančević Ježek prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
02.10.2013  E65 Lažni prijatelji u engleskoj i hrvatskoj pravnoj terminologiji
Ivana Bendow, prof., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2013
10.06.2013  H39 Primjena jezičnih resursa na prevođenje
Dr. sc. Božo Bekavac, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
24.05.2013  H40 Glagolski oblici, valentnost i sročnost kao izvor nedoumica pri prevođenju
Dr. sc. Tatjana Pišković, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
09.04.2013  IN26 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – radionica TRADOS 2011
Mr. sc. Damir Pavuna, Integra d.o.o. Zagreb
Gost: Denis Rako, Integra d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
06.03.2013  E62 Tipične pogreške iz bilježnice engleskoga lektora
Jeremy White, B.A., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2012
19.12.2012  E61 Usmena i pisana poslovna komunikacija na engleskom jeziku danas
Spoken and Written Business Communication in English Today

Dr. sc. Miljenka Demel, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
13.12.2012  H38 Funkcionalni stilovi u hrvatskom standardnom jeziku
Mr. sc. Nives Opačić, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
28.11.2012  NJ21E Frazeologija jezika prava i prevođenje
Dr. sc. Dragica Bukovčan, Policijska akademija, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
21.11.2012  H37 Marketinški tekstovi, copywriting, imenovanje i slogani
Maja Benčić, Vokado, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
31.10.2012  IN25 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – TRADOS 2011
Mr. sc. Damir Pavuna, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
17.09.2012  E64 Kako prevoditi složene pravne tekstove – primjeri iz sudske prakse
How to translate complex legal texts - examples from case law

Mirna Jemrić – Kovačićek LL.M., Prijevodi Kovačićek d.o.o. Zagreb
Gost: Mark Davies, M.A. Davies d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2012
13.06.2012  H36 Jezična norma i varijeteti
Dr. sci. Krešimir Mićanović, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
09.05.2012  NJ20 Hrvatsko-njemačko poslovno nazivlje
- Prevodilac kao posrednik između dviju poslovnih kultura -

Snježana Rodek, prof. Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
18.04.2012  IN24 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – TRADOS 2011
Slobodan Vidak, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
28.03.2012  H35 Korektura i lektura za prevoditelje
Dr. sci. Marko Alerić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
29.02.2012  E63 Pravni akti EU i uloga prevoditelja
Dr. sci. Tamara Ćapeta, Pravni fakultet, Zagreb
Gost: Dr. sci. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2011
15.12.2011  H34 Sročnost i slaganje riječi kao važni čimbenici jasnoće prijevoda
Dr. sci. Tatjana Pišković, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Anđel Starčević, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
16.11.2011  IN23 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije – TRADOS 2009*
Slobodan Vidak, Integra d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
03.11.2011  H33 Sudski tumači i sudska praksa
Gabriela Banić, dipl. iur. Zagreb,
Gost: Ana Cerovski prof., Signum jezici d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
19.10.2011  NJ19 Dobar prijevod ne slijedi slijepo original
Anika Rešetar, prof. Animacija d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
05.10.2011  U13 Konsekutivno prevođenje – radionica*
Nataša Mance, mag. univ. spec. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
21.09.2011  O5 Upravljanje financijama za prevoditelje – što treba znati svaki mali poduzetnik
Ana Kardum, mag. univ. spec., E-lingua.net d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2011
09.06.2011  U12 Simultano prevođenje – radionica*
Nataša Mance, mag. univ. spec. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
18.05.2011  E60 Kritično nazivlje ekonomskih dokumenata i revizije - izvor nesporazuma
Vlatka Sakar, dipl. ecc, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
04.05.2011  H32 Odabrani primjeri iz hrvatske frazeologije
Mr. sci. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
06.04.2011  IN22 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – TRADOS 2009
Slobodan Vidak, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
22.03.2011  H31 Napredno prevođenje uz kognitivnolingvistički pristup
Dr. sci. Mateusz-Milan Stanojević, Filozofski fakultet, Zagreb
Dr. sci. Nina Tuđman Vuković, Projectus grupa d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
09.03.2011  E59 Europsko pravo društava i korporativno upravljanje
Dr. sci. Hana Horak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2010
15.12.2010  H30 Prevoditeljske nepoznanice u materinskom jeziku
Dr. sc. Milica Mihaljević i Dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Gost: Dr. sc. Kristian Lewis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
08.12.2010  IN21 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – TRADOS 2009
Slobodan Vidak, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
02.12.2010  E58 Rješavanje pravnih dilema sudskih tumača – praksa odvjetničkoga ureda
Štefan Štefanek, dipl. iur, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
17.11.2010  NJ18 Kritično nazivlje ekonomskih dokumenata i revizije - izvor nesporazuma
Vlatka Sakar, dipl. ecc, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
20.10.2010  H29 Govorništvo, dikcija i naglasci
Mr. sc. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Dr. sc. Marko Alerić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
06.10.2010  E57 Terminologija u poslovanju trgovačkih društava
Dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

događanja ,  statistika i komentari               
22.09.2010  U11 Konsekutivno prevođenje u gospodarstvu i financijama*
Nataša Mance, mag. univ. spec, Zagreb
Gost: dr. sc. Miljenka Demel, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2010
16.06.2010  E56 Značenje pojmova u pravu EU - Mislimo li na istu stvar?
Dr. sc. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet, Zagreb
Gost: Dr. sc. Tamara Ćapeta, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
08.06.2010  H28 Praktični savjeti za poboljšanje kvalitete hrvatskih prijevoda
Zrinka Kolaković, prof. Hrvatski radio, Zagreb
Gost: Dr. sc. Lidija Cvikić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
19.05.2010  NJ17 Znam li što ne znam?
Dr. sc. Dragica Bukovčan, Policijska akademija, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
23.04.2010  E55 The Translator’s Brief: Academic Theory and Professional Practice
David Katan, PhD, University of Lecce, Italija

događanja ,  statistika i komentari               
25.03.2010  H27 Sintaktičke dvojbe u prevođenju
Dr. sc. Ivo Pranjković, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
10.03.2010  IN19 Prevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – TRADOS 2009
Slobodan Vidak, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2009
16.12.2009  E53 Frazemi u hrvatskom i engleskom jeziku – ukrasni dodatak ili organska potreba?
Ivana Bendow, prof. Zagreb
Gost: Željka Fink-Arsovski, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
09.12.2009  E54 Ugovori o međunarodnoj prodaji robe
Dr. sc. Nina Tepeš, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
02.12.2009  H26 Česte pogreške u pisanoj poslovnoj komunikaciji
Dr. sc. Marko Alerić, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Mr. sc. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
25.11.2009  U10 Simultano prevođenje – radionica*
Nataša Mance, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
18.11.2009  Nj16 Prevođenje poslovne dokumentacije
Snježana Rodek, prof. Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
11.11.2009  IN18 Pevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – TRADOS 2009
Kristijan Vlašić, Continuum d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
21.10.2009  H25 Tehničko prevođenje – kvaliteta tehničkih tekstova na internetu
Ana Kardum, prof., Zagreb
Gost: Dr. sc. Milica Mihaljević IHJJ, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
30.09.2009  O4 Upravljanje stresom*
Dijana Zorić, B.A. M.A., Mirabai, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
17.09.2009  E52 Kako učinkovitije prevoditi
Dr. sc. Lovorka Zergollern Miletić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2009
10.06.2009  H24 Hrvatska gramatika – prevoditeljski bauk
Dr. sc. Lana Hudeček, IHJJ, Zagreb
Gost: Dr. sc. Milica Mihaljević i prof. Ivana Matas Ivanković, IHJJ, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
13.05.2009  NJ15 Njemačka ekonomska terminologija
Anika Rešetar, prof., Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Dr. sc. Peter Schmidt, Ubli porezno savjetovanje d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
29.04.2009  E51 Savjeti iz iskustva engleskih lektora – radionica
Stephen Hindlaugh, M.A. Zagreb
Gost: Mark Davies, M.A. Davies d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
15.04.2009  H23 Vježbe lektoriranja vlastitih tekstova
Dr. sc. Milica Mihaljević, IHJJ, Zagreb
Gost: Dr. sc. Lana Hudeček i prof. Kristian Lewis, IHJJ, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
01.04.2009  E50 Osnove prava za prevoditelje
Dr. sc. Marko Petrak i Luka Burazin dipl. iur. Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
18.03.2009  IN17 Pevođenje uz pomoć prijevodne memorije* – TRADOS radionica
Slobodan Vidak, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
04.03.2009  U9 Poslovno usmeno prevođenje* – trodnevna radionica
Nataša Mance, prof., Filozofski fakultet, Dijana Tockner Glova, prof. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2008
17.12.2008  E49 Financijske institucije i terminologija
Dijana Zorić, B.A. M.A., Mirabai, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
10.12.2008  H22 TEHNIČKO PREVOĐENJE – kako kreirati čitljivi hrvatski tekst
Ana Kardum, prof., Zagreb
Gost: Dr. sci. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
26.11.2008  NJ14 Nazivlje u području prava i srodnih disciplina
Dr. sci. Dragica Bukovčan, Visoka policijska škola, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
12.11.2008  E48 Europsko pravo i terminologija
Dr. sci. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
05.11.2008  IN16 Bogatstvo jezika i informacijska tehnologija
Dr. sci. Damir Boras, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Dr. sci. Zvonimir Jakobović, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
22.10.2008  H21 AUTOR I NJEGOV LEKTOR – radionica lektoriranja za prevoditelje
Mr. sci. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
15.10.2008  E47 PRAVNI INSTITUTI I NAZIVLJE U HRVATSKOJ I EU
Mr. sci. Franjo Marunica, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
01.10.2008  U8 SIMULTANO PREVOĐENJE – radionica*
Nataša Mance, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
30.09.2008  IN15 WEB u službi prevoditelja
Mr. sci. Damir Pavuna, Integra d.o.o. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2008
10.06.2008  E46 Terminologija građanskog sudskog postupka
Dr. sci. Davor Babić, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
28.05.2008  H20 Hrvatska jezična norma i prevoditelj
Dr. sci. Milica Mihaljević, Dr. sci. Lana Hudeček, Institut za hrv. jezik i jezikoslovlje, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
07.05.2008  NJ13 Bankovna terminologija
Dijana Zorić, B.A., M.A. Mirabai, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
23.04.2008  E44 Smjernice za prevođenje propisa EU – pravni okvir i praktična terminološka pitanja
Mr. sci. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
09.04.2008  IN14 Pevođenje uz pomoć prijevodne memorije – TRADOS vježbe*
Mr. sci. Damir Pavuna, Integra d.o.o. Zagreb
Gost: Slobodan Vidak, Integra d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
26.03.2008  U7 Vježbe konsekutivnog prevođenja – radionica*
Okrugli stol: Prevoditeljska komora – ostvarivi san

Lidija Šimunić Mesić, prof., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
18.03.2008  E43 Rješavanje jezičnih problema u radu sudskih tumača
Mag. Vinko Purgar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
29.02.2008  H19 Hrvatski u dodiru s europskim jezicima
Dr. sci. Lelija Sočanac, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2007
12.12.2007  E42 PREMOŠĆIVANJE KULTUROLOŠKIH I CIVILIZACIJSKIH RAZLIKA PRI PREVOĐENJU (ISKUSTVA EU)
Dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
28.11.2007  O3 FINANCIJSKO POSLOVANJE SAMOSTALNIH PREVODITELJA
Ana Kardum, prof., Zagreb
Gost: Augustin Kovač, savjetnik tvrtke OVB Allfinanz, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
21.11.2007  H18 HRVATSKE PRAVOPISNE DVOJBE
Dr. sc. Lada Badurina, Filozofski fakultet, Rijeka
Gost: Dr. sc. Ivo Pranjković, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
07.11.2007  IN13 INFORMATIČKA POMAGALA PRI PREVOĐENJU – kompjutorska radionica*
Nenad Maljković, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
24.10.2007  E41 MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆIVANJA I PREVODITELJ
Anka Gospodinović, Ernst&Young d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
17.10.2007  NJ12 NJEMAČKA STRUČNA PRAVNA TERMINOLOGIJA NA PRIMJERU NEKIH RECENTNIH IZDANJA UDŽBENIČKE I RJEČNIČKE GRAĐE U RH
Nina Sokol, prof., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
03.10.2007  H17 LEKTURA PRIJEVODA – iskustva prirodnih neprijatelja ili saveznika
Bojana Zeljko-Lipovšćak, prof., Kata Zalović-Fišter, prof., HTV Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
26.09.2007  E40 TERMINOLOGIJA IZVANSUDSKIH NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA
Dr. sc. Nina Tepeš, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
12.09.2007  U6 SIMULTANO PREVOĐENJE – radionica*
Nataša Mance, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2007
13.06.2007  H16 Jezikomjer - izbjegavanje najčešćih pogrešaka u hrvatskom standardnom jeziku
Mr. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
06.06.2007  E39 Stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice zakonodavstva EU-a
Mr. sc. Jasminka Novak, MVPEI, Zagreb
Gosti: Miljenka Prohaska Kragović; Višnja Barbir; Goranka Cvijanović Vuković; Koraljka Sansović; MVPEI, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
23.05.2007  NJ11 Poslovna komunikacija i terminologija
Anika Rešetar, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
09.05.2007  E38 Zapažanja engleskog lektora – radionica
Mark Davies, MA, Davies d.o.o., Zagreb
Gost: Stephen Hindlaugh, MA, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
18.04.2007  IN12 TRADOS - prevođenje uz pomoć prijevodne memorije
– komp. radionica *

Mr. sc. Damir Pavuna, Integra d.o.o. Zagreb
Gost: Slobodan Vidak, Integra d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
04.04.2007  H15 Sintaktičke zamke pri prevođenju
Prof. dr. Ivo Pranjković, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
21.03.2007  E37 Prevođenje ugovora s međunarodnim obilježjem
Doc. dr. sc. Davor Babić, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
07.03.2007  U5 Vježbe konsekutivnog prevođenja - radionica *
Lidija Šimunić Mesić, prof., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
27.02.2007  E36 Kaznenopravna terminologija
Doc. dr. sc. Zlata Đurđević, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2006
13.12.2006  NJ10 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - Finanzberichte
Vlatka Sakar, dipl. ecc., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
07.12.2006  EU35 PREVOĐENJE PRAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJE
Prof. dr. sc. Susan Šarčević, Pravni fakultet, Rijeka

događanja ,  statistika i komentari               
22.11.2006  O2 MARKETING PREVODITELJA – kako pronaći i zadržati klijenta
Ana Kardum, prof., Zagreb
Gost: Jan Jilek, dipl. ecc., Pogodak tražilica d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
15.11.2006  E33 PREVOĐENJE U DUHU JEZIKA
Mr. Vera Andrassy, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Prof. dr. Vladimir Ivir, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
08.11.2006  E34 TERMINOLOGIJA PRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – Company law
Doc. dr. sc. Davor Babić, Pravni fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
26.10.2006  H14 JEZIČNI SAVJETNICI
Doc. dr. sc. Bernardina Petrović, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
04.10.2006  IN11 BRŽE, LAKŠE PREVOĐENJE UZ POMOĆ RAČUNALA – kompjutorska radionica*
Nenad Maljković, INA d.d./Projekt i3, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
20.09.2006  E32 THE MAP IS NOT THE WORLD
Prof. dr. David Katan, University of Lecce, Italija

događanja ,  statistika i komentari               
06.09.2006  U4E SIMULTANO PREVOĐENJE – radionica*
Nataša Mance, prof., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2006
01.06.2006  E31 PREVODITELJ I RJEČNIK
Dr. sc. Maja Bratanić, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
25.05.2006  NJ9 TERMINOLOGIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I POREZNIH PROPISA
Vesna Ivančević, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
10.05.2006  O1 SAMOSTALNI PREVODITELJ NA TRŽIŠTU
Ana Kardum, prof., Zagreb
Gost: dipl. ekonomist iz područja financija i knjigovodstva

događanja ,  statistika i komentari               
26.04.2006  T2 PROBLEMI PRI PREVOĐENJU S TALIJANSKOG - na području turizma
Marina Barbić-Poropat, mag., Trst, Italija

događanja ,  statistika i komentari               
12.04.2006  IN10 STROJNO POTPOMOGNUTO PREVOĐENJE
stanje, mogućnosti i ograničenja, perspektiva

Dr. sc. Sanja Seljan, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
29.03.2006  E30 PROBLEMI PREVOĐENJA ZA EU
Goranka Cvijanović-Vuković, prof., MVPEI, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
15.03.2006  H13 NUŽNA PREVODITELJSKA PREDZNANJA HRVATSKE JEZIČNE NORME - radionica
Mr. sc. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
02.03.2006  U3 PROBLEMI KONSEKUTIVNOG PREVOĐENJA - radionica
Nataša Mance, prof., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
15.02.2006  E29 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Vlatka Sakar, dipl. ecc., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2005
07.12.2005  NJ8 NJEMAČKA POSLOVNA TERMINOLOGIJA
Trgovačko pravo s posebnim osvrtom na jezik javnih natječaja

Snježana Rodek, prof., Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Vesna Kudumija, Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
22.11.2005  E28 PRAVNO NAZIVLJE U ENGLESKOM I HRVATSKOM JEZIKU
Mr. sc. Dunja Vićan, Pravni fakultet, Zagreb
Gost: Ivana Bedeniković, apsolventica prava, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
09.11.2005  Eu27 PREVOĐENJE U KONTEKSTU PRIBLIŽAVANJA EU
Mr. sc. Jasminka Pecotić, Ekonomski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
26.10.2005  H12 LEKSIČKI PROBLEMI PRI PREVOĐENJU
Doc. dr. sc. Bernardina Petrović, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt, Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
12.10.2005  E26 PREVOĐENJE S MJEROM
Prof. dr. Vladimir Ivir, Filozofski fakultet, Zagreb
Mr. Vera Andrassy, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
28.09.2005  IN9 ON-LINE PREVODITELJSKI ALATI
Mr. sc. Damir Pavuna, Integra d.o.o. Zagreb
Gost: Ana Kardum, prof., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
14.09.2005  E25 MULTIKULTURALNA SPECIFIČNOST U PRAKSI SUDSKIH TUMAČA
Mr. Vinko Purgar, Ministarstvo vanjskih poslova, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2005
08.06.2005  NJ7 NAZIVLJE U NOVOM NJEMAČKOM ZAKONODAVSTVU
Dr. sci. Ivan Glaser, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
25.05.2005  E24 RADOSTI KNJIŽEVNOG PREVOĐENJA
Mr. sc. Mia Pervan, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
04.05.2005  IN8 JEZIČNI KORPUSI U PREVOĐENJU
Prof. dr. Marko Tadić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
21.04.2005  H11 TERMINOLOŠKI PROBLEMI PRI PREVOĐENJU
Dr. sci. Lana Hudeček, Institut za hrv. jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Dr. sci. Milica Mihaljević, Institut za hrv. jezik i jezikoslovlje, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
22.03.2005  E23 PREVODITELJ U UVJETIMA PREVOĐENJA MEĐUNARODNOG PRAVA
Mr. Zlata Pavić, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
02.03.2005  E22 TRANSLATING ACROSS INVISIBLE BARRIERS:
dealing with different cultural communication orientations

Prof. dr. David Katan, University of Trieste, Italija

događanja ,  statistika i komentari               
10.02.2005  U2-E KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE
Dr. sc. Goranka Antunović, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2004
08.12.2004  NJ6 Praksa sudskih tumača
- komunikacija s odgovornošću

Mr. sci. Vinko Purgar, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
23.11.2004  E21 Kritično nazivlje i morfosintaksa pri prevođenju za EU
- pravnih sadržaja

Prof. dr. Milica Gačić, Učiteljska akademija, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
04.11.2004  H10 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika II
Prof. dr. Ivo Pranjković, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
13.10.2004  E20 Translating Across Invisible Barriers:
dealing with different cultural communication orientations

Mr. sci. Alexander Hoyt, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
29.09.2004  IN7 TRADOS - prevođenje uz pomoć prijevodne memorije*
Mr. sci. Damir Pavuna, Integra d.o.o., Zagreb
Gost: Igor Kudrnovsky, apsolvent fizike, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
14.09.2004  E19 Prevođenje i ispravljanje prijevoda
Prof. dr. Vladimir Ivir, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Timothy Steyskal M.A., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2004
16.06.2004  T1 Talijanska poslovna komunikacija
Ingrid Damiani Einwalter, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
27.05.2004  E18 Hrvatsko računalno nazivlje
Dr. sc. Milica Mihaljević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Gosti: Dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb; Boris Bastijanić dipl. inž., Prologica d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
05.05.2004  NJ5 Financijski izvještaji u bankarstvu
Snježana Rodek, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
14.04.2004  IN5 Internet za prevoditelje
Sanja Srbljinović Čuček, prof., Zagreb
Gost: Branimir Čuček, dipl .inž., Samson informatika d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
23.03.2004  E17 Strategy for acceptable English translations
David Limon Mphil., Filozofski fakultet, Ljubljana

događanja ,  statistika i komentari               
03.03.2004  H9 Nedopustive pogreške u prijevodnim tekstovima
Mr. sc. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2003
17.12.2003  NJ4 Njemačko pravno nazivlje
Vesna Ivančević Ježek, prof., Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Bruno Boban prof., Veleposlanstvo SRNJ, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
04.12.2003  U1-E Usmeno prevođenje
Dr. Goranka Antunović, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Ivana Dulčić prof., Ministarstvo za europske integracije, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
20.11.2003  H8 Sintaksa hrvatskoga standardnoga jezika
Prof. dr. Ivo Pranjković, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
05.11.2003  E16 Prevođenje ugovora
Mirna Jemrić – Kovačićek LL.M., Zagreb
Gost: Prof. Michael Glazer, Auctor Securities, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
15.10.2003  IN6 TRADOS - prevođenje uz pomoć prijevodne memorije
Kompjutorska radionica

Mr. Damir Pavuna, Integra d.o.o., Zagreb
Gost: Igor Kudrnovsky, apsolvent fizike, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
24.09.2003  E15 U prevoditeljevoj radionici
Prof. dr. Vladimir Ivir, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Mark Davies M.A., Davies d.o.o., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2003
21.05.2003  H7 Samolektoriranje pri prevođenju
Mr. sci. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
23.04.2003  E14 Financijska i pravna terminologija
Mr. sci. Hrvoje Zgombić, Ernst & Young, Zagreb
Gost: Sandra Obuljen, dipl. iur, Ingra, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
02.04.2003  F1 Napredne metode prevođenja -od prakse do teorije prevođenja i natrag
Prof. dr. sci. Gabrijela Vidan u.m., Zagreb
Gost: Mr. sci. Evaine Le Calve - Ivičević, Filozofski fakultet, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
07.03.2003  E13_NJ3 Medicinsko nazivlje
Mr. sci. Vlasta Tanay, Zagreb / Mr. sci. Tatjana Horvat, Centar za strane jezike, Zagreb

događanja ,   statistika i komentari               
12.02.2003  E12 Language transfer II - Cultural Awareness and Compensating for the Gaps in Outsider Reading
Prof. dr. David Katan, Trst

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2002
27.11.2002  H6 Pravopis i hrvatski jezik
Prof. dr. sci. Stjepan Babić, u m. Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
05.11.2002  E11 Prevođenje pravnih dokumenata EU
Prof. dr. sci. Susan Šarčević, Pravni f. Rijeka

događanja ,  statistika i komentari               
16.10.2002  IN4 Tekst procesor kao prevoditeljski alat - Word kompjutorska radionica
Mr. sci. Damir Pavuna. Integra d.o.o. Zagreb
Gost: Denis Pleić, prof., Varaždin

događanja ,  statistika i komentari               
25.09.2002  E10 Financije, računovodstvo i revizija na engleskom jeziku
Dr. sci. Višnja Špiljak, Ekonomski fakultet Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2002
22.05.2002  H5 Najcešci tipovi pogrešaka pri prevodenju
Bojana Zeljko-Lipovšćak, prof. HTV Zagreb
Gost: Mr. sci. Nives Opačić, Filozofski fakultet Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
24.04.2002  E9 Word order and word combinations in Croatian and English
David Limon Mphil, Filozofski fakultet, Ljubljana

događanja ,  statistika i komentari               
22.03.2002  E8 Contracts, Legal Documents and their Translation
Prof. Peter Maggs, University of Illinois
Gost: Mirna Jemric Kovacicek LL.M., Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
06.03.2002  NJ2 Poslovni njemacki jezik - kontrastitivni prikaz njemackih i hrvatskih ugovora u gospodarstvu; Poslovna korespondencija na njemačkom
Snježana Rodek prof., Filozofski fakultet Zagreb
Gost: Jasenka Kosanovic prof., Ekonomski fakultet Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
13.02.2002  IN3 Izrada racunalnog rjecnika - Excel kompjuterska radionica
Boris Bastijanic dipl. ing. el., ProLogica d.o.o.

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2001
28.11.2001  H4 Najčešće pogreške pri prevođenju na hrvatski jezik - radionica 2
Mr. Nives Opačić

događanja ,  statistika i komentari               
07.11.2001  E7 Nazivlja na engleskom jeziku
Prof. Dr. Vladimir Ivir
Gost: Mr. Anja Nikolić-Hoyt

događanja ,  statistika i komentari               
16.10.2001  IN2 Uporaba informatičkih alata i Interneta u prevoditeljskoj praksi
Mr. Damir Pavuna
Gost: dipl.ing.el. Boris Bastijanić

događanja ,  statistika i komentari               
25.09.2001  E6 Language transfer
Dr. David Katan, Trst

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2001
16.05.2001  H3 Najčešće pogreške pri prevođenju na hrvatski jezik - radionica 1
Mr. Nives Opačić, Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
20.04.2001  E5 Distancing - strategies for producing better English translations
David Limon Mphil., Ljubljana

događanja ,  statistika i komentari               
13.03.2001  IN1 Primjena računala u prevođenju
Boris Bastijanić, dipl.eng.el.

događanja ,  statistika i komentari               
13.02.2001  E4 Prevođenje pravnih tekstova i dokumenata
Mr. sci. Zlata Pavić
Gosti: Mirna Jemrić Kovačićek, LL. M.; Mark Davies; Martina Miholić; Iva Kallay

događanja ,  statistika i komentari               

jesen 2000
22.11.2000  H2 Norme hrvatskog standardnog jezika i prevođenje na nj
Prof.dr. Josip Silić

događanja ,  statistika i komentari               
18.10.2000  N1 Novi njemački pravopis
Joachim Namgelis
Gost: Milica Bračun

događanja ,  statistika i komentari               
27.09.2000  E3 Pojmovnici (tezauri) i njihova primjena u prevođenju
Dr. sci. Maja Bratanić
Gosti: Mr. sci. Goranka Antunović; Marina Manucci

događanja ,  statistika i komentari               

proljeće 2000
24.05.2000  H1 Prevoditeljstvo u novoj hrvatskoj jezičnoj situaciji
Mr. sci. Nives Opačić, Filozofski fakultet, Zagreb
Gost: Dr. sci, Milica Mihaljević, IHJ Zagreb

događanja ,  statistika i komentari               
06.04.2000  E2 Kako se prevoditelj snalazi u prevođenju dokumenarta Europe ?
Dr. sci. Lidija Šega, Ljubljana
Gosti: Mr. sci. Goranka Cvijanović, Zagreb; Milica Mihaljević; Anton Omerza

događanja ,  statistika i komentari               
01.03.2000  E1 Utjecaj materinjskog jezika u prevođenju na engleski
Vladimir Ivir
Gost: Alan McConnell Duff

događanja ,  statistika i komentari